Tags

Als je tags gaat gebruiken in je tekst, worden deze tags dynamisch vervangen door de corresponderende waarde van het document. Voorbeeld:

"Uit onze administratie blijkt dat onze factuur met factuurnummer %document_number% op naam van %customer_name% t.a.v. %contact_name% ondanks het verstrijken van de betalingstermijn tot op heden niet betaald is. Wellicht is de factuur aan uw aandacht ontsnapt. Wij verzoeken u het verschuldigde bedrag, %total_amount_to_be_paid%, alsnog zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen de %term% dagen, over te maken op onze bankrekening %iban% onder vermelding van het factuurnummer."

"Uit onze administratie blijkt dat onze factuur met factuurnummer F2021003 op naam van De Rijcke BV t.a.v. Leslie Mertens ondanks het verstrijken van de betalingstermijn tot op heden niet betaald is. Wellicht is de factuur aan uw aandacht ontsnapt. Wij verzoeken u het verschuldigde bedrag, € 110,23, alsnog zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen de 7 dagen, over te maken op onze bankrekening BE12 3456 7890 1234 onder vermelding van het factuurnummer."

De beschikbare tags in eFactori worden hieronder opgelijst:

Tag

Info

%number%

Volgnummer

%company_name%

Uw bedrijfsnaam

%iban%

Uw IBAN nummer

%bic%

Uw BIC code

%customer_number%

Klantnummer

%customer_name%

Klantnaam

%contact_name%

Naam contactpersoon indien beschikbaar

%document_number%

Volgnummer

%document_date%

Datum document

%total_amount_excl%

Totaalbedrag excl. btw

%total_amount_incl%

Totaalbedrag incl. btw

%total_amount_to_be_paid%

Totaalbedrag te betalen

%term%

Betaaltermijn in dagen

%expiration_date%

Vervaldatum

%structured_message%

Gestructureerde mededeling

%financial_discount%

Financieel kortingspercentage

%financial_discount_date%

Uiterste betaaldatum voor financiële korting

%total_amount_incl_with_financial_discount%

Totaalbedrag incl. btw en financiële korting

%link%

Link naar het online document

%payment_button%

Betaalknop

%sign_button%

Knop om het document online te ondertekenen

%btwattest%

Knop om het gekoppelde btw-attest online te ondertekenen

%customer_street%

Straat klant

%customer_street_number%

Huisnummer klant

%customer_city_code%

Postcode klant

%customer_city%

Stad klant

%customer_email%

E-mailadres klant

%customer_phone%

Telefoonnummer klant

%customer_gsm%

GSM-nummer klant

%customer_fax%

Faxnummer klant

%customer_website%

Website klant

%customer_country_id%

Land klant

Tags in Abonnementen

Als je gebruik maakt van Abonnementen in eFactori, kan je nog extra tags gebruiken m.b.t. datumnotatie. De tag %start% wordt bijvoorbeeld omgezet in de datum van de factuur, de tag %end% in de dag voor de volgende factuurdatum.

De lijst van beschikbare tags vind je achter de knop 'Tags' rechtsboven de tekstvakken.

Last updated