Abonnementen (periodieke facturen)

Via de app 'Abonnementen' kan je op gezette tijdstippen terugkerende facturen opmaken aan je klanten (bv. maandelijkse facturatie, lidmaatschap, ...). Maak elke week, maand, kwartaal of jaar dezelfde factuur aan en bezorg deze automatisch aan de klant. Datum en volgnummer worden automatisch ingevuld zodat je geen manueel werk meer hebt.

Abonnementen activeren

'Abonnementen' vind je als een app in eFactori. Om ze te activeren, doe je het volgende:

 1. Navigeer rechtsboven naar je e-mailadres en klik op 'Apps en koppelingen'.

 2. Kies 'Apps en koppelingen met betrekking tot documenten'.

 3. Klik op de groene knop 'Activeren' om de app 'Abonnementen' te activeren in eFactori.

De knop 'Configureren' hoef je niet te gebruiken, zie daarvoor 'Abonnementstemplate'.

Abonnementen aanmaken

Van zodra de app geactiveerd is, zal je in het linker eFactori-menu 'Abonnementen' zien staan.

Om een abonnement aan te maken, klik je rechtsboven op de groene knop 'Abonnement aanmaken'. De opmaak verloopt gelijk aan de opmaak van reguliere facturen in eFactori.

Abonnementsinformatie

Dit onderscheidt een reguliere factuur van een abonnement. Hier bepaal je volgens welke instellingen de facturen automatisch verzonden worden.

 • Startdatum: de datum waarop je eerste abonnementsfactuur zal aangemaakt worden. Deze kan ook in het verleden liggen, maar dan zal je eerstvolgende factuur pas worden aangemaakt vanaf de eerstkomende facturatiedatum. Voorbeeld: maak je op 07/06 een abo aan dat start vanaf 01/06, dan zal de eerste abonnementsfactuur pas uitgaan op 01/07.

 • Vink je een einddatum aan, dan zal je ook deze kunnen instellen.

 • Uur van aanmaken: geef hier het uur in waarop de factuur moet aangemaakt en verzonden worden.

 • Frequentie: kies uit wekelijks/maandelijks/elk kwartaal/jaarlijks/tweejaarlijks.

 • Actief: wil je het abonnement al aanmaken maar de cyclus nog niet laten starten, dan vink je dit uit. Ga je het abonnement pas actief maken nadat je eerste facturatiedatum is verstreken, dan zal er pas op de eerstkomende facturatiedatum een factuur worden opgemaakt.

 • Volgende factuurdata: een overzicht van de volgende factuurdata, op basis van de door jou ingevoerde instellingen.

Voorbeeld ingevulde sequentie die start op de eerste van de maand:

Invulling abonnement

De verdere samenstelling van een abonnement is gelijkaardig aan de samenstelling van een factuur in eFactori. Daarvoor verwijzen we naar de handleiding 'Factuur maken'.

Prijzen van abonnementsartikels

Een abonnement wordt doorgaans aangemaakt om doorheen lange(re) tijd, eenzelfde prijs aan te rekenen. Als je in eFactori bv. de prijs van artikel X wijzigt en artikel X wordt ook vermeld in een abonnement, zal de prijs van artikel X wijzigen in je productlijst maar niet automatisch in je abonnement. Dit om bv. de mogelijkheid te laten om bestaande klanten te factureren aan tarief A van product X, en nieuwe klanten aan tarief B van product X.

Wil de de prijs van een product toch updaten in de lopende abonnementen, ga dan naar de productfiche en klik aan de rechterzijde op 'Abonnementen'.

Hier wordt vermeld in hoeveel abonnementen het product gebruikt wordt. Om alle abonnementen te updaten met de bijgewerkte productprijs, klik je op de gele knop 'Abonnementen updaten naar de huidige productprijs'.

Gebruik van tags

In de vrije tekstvelden van een abonnement (bv. optionele omschrijving product, tekst boven tabel, onderschrift, ...) kan je gebruik maken van tags. Deze kunnen bepaalde waarden in je document doen wijzigen, afhankelijk van bv. de datum van de factuur, een eventuele einddatum, ...).

Bij een abonnement zijn er extra tags beschikbaar voor de datumnotatie. De tag %start% wordt bijvoorbeeld omgezet in de datum van de factuur, de tag %end% in de dag voor de volgende factuurdatum.

De lijst van beschikbare tags vind je achter de knop 'Tags' rechtsboven de tekstvakken.

Verzendopties abonnement

Aan het einde van de abonnementspagina kan je kiezen tussen twee verzendopties:

Enkel conceptfactuur aanmaken, niet verzenden

Je gaat de factuur laten aanmaken door de abonnementsmodule, maar ze wordt niet automatisch door eFactori verzonden. Als de factuur op gekozen dag en uur is aangemaakt door de abonnementsmodule, verschijnt ze als 'Concept' op de abonnementspagina en in het overzicht van je reguliere facturen. Je kan van daaruit dan kiezen om ze per e-mail te verzenden.

Factuur aanmaken en verzenden via e-mail

Kies je deze optie, dan opent zich een extra e-mailvenster. Je kan hier de tekst van het e-mailbericht aanpassen dat zal vertrekken samen met de automatisch aangemaakte factuur. Standaard wordt hier de tekst overgenomen die je ook hebt ingesteld voor verzending van de reguliere facturen.

Let op: de tekst die je hier instelt, zal dezelfde zijn voor alle toekomstige facturen in dit abonnement.

Klik op 'Toevoegen' om het abonnement te activeren. Wanneer de factuurdatum gekomen is, zal de factuur automatisch verzonden worden en de factuur dan ook als 'verzonden' in dit abonnement verschijnen:

De aangemaakte abonnementen verschijnen in je overzicht van abonnementen.

Abonnement pauzeren

In het detailzicht van het abonnement kan je het via de knop bovenaan ook 'pauzeren'. Dit vermijdt dat er nog verdere e-mails verzonden worden, of facturen binnen dit abonnement worden aangemaakt. Opnieuw activeren kan eenvoudig door opnieuw op de knop te drukken. Er zal dan een nieuwe factuur worden opgemaakt vanaf de eerstkomende facturatiedatum in de cyclus.

Abonnementstemplate gebruiken

Je kan in eFactori ook templates voor abonnementen gaan gebruiken. Dergelijke templates kunnen gebruikt worden wanneer je abonnementen hebt met dezelfde producten en omschrijvingen, voor verschillende klanten. Zo hoef je bij een prijswijziging enkel de template aan te passen; alle abonnementen die de template gebruiken wijzigen mee.

Zo'n template instellen doe je als volgt:

 1. Navigeer rechtsboven naar je e-mailadres en klik op 'Apps en koppelingen'.

 2. Kies 'Apps en koppelingen met betrekking tot documenten'.

 3. Klik op de gele knop 'Configureren' naast de app 'Abonnementen'.

Om een nieuwe template aan te maken, klik je rechtsboven op de groene knop 'Abonnement aanmaken'.

In de Abonnementinformatie geef je je template een naam (bv. Lidmaatschap), een uur van aanmaken factuur en een frequentie.

Abonnementstemplate koppelen aan klant

Ga je nu in het overzicht van je abonnementen een nieuw abonnement aanmaken, dan kan je bovenaan kiezen voor een template. In het voorbeeld hieronder zie je de keuze 'Nieuw abonnement zonder template', of gebruik maken van de template 'Lidmaatschap', waarin reeds een maandelijks abonnement van €25/maand is aangemaakt.

Ga je daaronder nu een klant invoeren, dan zal meteen alles worden ingesteld (prijs, omschrijving, frequentie, e-mailbericht, ...) voor een facturatiecyclus aan die specifieke klant. Op die manier kan je vaak terugkerende abonnementen gebruiken voor meerdere klanten.

Wil je de prijs van dit abonnement wijzigen, dan hoef je dit enkel te doen op niveau van de template. Van zodra deze prijswijziging wordt opgeslagen, zal deze automatisch worden meegenomen vanaf de eerstkomende facturatiedatum voor deze template, en dat voor alle klanten die dergelijk gekoppeld abonnement hebben.

Last updated