E-mailteksten

Op deze pagina kan je de standaardteksten voor je e-mails vanuit eFactori instellen:

Per documenttype in eFactori kan je een standaardtekst als e-mailbericht instellen of bewerken (zie onderstaande lijst).

Je kan voor elk documenttype het e-mailbericht wijzigen via de gele knop 'Bewerken'. De werkwijze is voor alle types e-mail dezelfde, enkel de inhoud van het bericht zal verschillen.

Heb je de app 'Anderstalige klanten' geactiveerd? Dan zal je de mogelijkheid krijgen om per taal de e-mailberichten te bewerken.

Bestaand standaardbericht bewerken

Om een bestaand standaardbericht te bewerken, klik je op de gele knop 'Bewerken' naast de tekstregel.

Je kan het e-mailbericht een andere naam geven, het onderwerp of de tekst aanpassen. Zowel in het onderwerp als in de tekst kan je gebruik maken van tags: de tekst tussen '% ...%' zal automatisch worden vervangen door de juiste waarde per document.

Lees hier meer over het gebruik van deze tags en welke er allemaal voorzien zijn in eFactori.

Nieuw standaard e-mailbericht toevoegen

In het bewerk-venster staat reeds één bericht aangemaakt met naam 'Standaard'. Je kan extra berichten toevoegen via de groene knop 'Standaard e-mailbericht toevoegen'. Op die manier kan je bij het verzenden van een e-mail kiezen tussen twee (of meer) begeleidende teksten.

Ook hier kan je het e-mailbericht een andere naam geven, het onderwerp of de tekst aanpassen. Zowel in het onderwerp als in de tekst kan je gebruik maken van tags.

Voorbeeldteksten

Hieronder volgen de standaardteksten die in de e-mails gebruikt worden.

Offertes

Beste, In bijlage vindt u de gevraagde offerte. Wij hopen u bij deze voldoende geïnformeerd te hebben. U kan deze offerte online goedkeuren door op onderstaande knop te klikken en uw handtekening te plaatsen:

%sign_button% Met vriendelijke groeten, %company_name%

Bestelbonnen

Beste,

In bijlage vindt u uw nieuwe bestelbon.

Met vriendelijke groeten, %company_name%

Leveringsbonnen

Beste,

In bijlage vindt u uw nieuwe leveringsbon.

Met vriendelijke groeten, %company_name%

Betalingsverzoeken

Beste,

In bijlage vindt u een nieuw verzoek tot betaling. Gelieve het bedrag van %total_amount_to_be_paid% binnen de %term% dagen over te schrijven op rekeningnummer %iban% (BIC: %bic%).

Met vriendelijke groeten, %company_name%

Herinneringen betalingsverzoeken

Beste,

Uit onze administratie blijkt dat het betalingsverzoek met volgnummer %document_number% ondanks het verstrijken van de betalingstermijn tot op heden niet betaald is. Wellicht is het betalingsverzoek aan uw aandacht ontsnapt. Wij verzoeken u het verschuldigde bedrag alsnog zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen de %term% dagen, over te maken op onze bankrekening %iban% onder vermelding van het volgnummer.

Indien het bedrag inmiddels is overgemaakt dan kunt u deze e-mail uiteraard als niet verzonden beschouwen.

Met vriendelijke groeten, %company_name%

Kassatickets

Beste,

In bijlage vindt u uw nieuw kassaticket.

Met vriendelijke groeten, %company_name%

Facturen

Beste, In bijlage vindt u de nieuwe factuur. Gelieve het factuurbedrag van %total_amount_to_be_paid% binnen de %term% dagen over te schrijven op rekeningnummer %iban% (BIC: %bic%).

Met vriendelijke groeten, %company_name%

Herinneringen facturen

Beste, Uit onze administratie blijkt dat onze factuur met factuurnummer %document_number% ondanks het verstrijken van de betalingstermijn tot op heden niet betaald is. Wellicht is de factuur aan uw aandacht ontsnapt. Wij verzoeken u het verschuldigde bedrag alsnog zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen de %term% dagen, over te maken op onze bankrekening %iban% onder vermelding van het factuurnummer.

Indien het bedrag inmiddels is overgemaakt dan kunt u deze e-mail uiteraard als niet verzonden beschouwen.

Met vriendelijke groeten, %company_name%

Creditnota's

Beste, In bijlage vindt u uw nieuwe creditnota.

Met vriendelijke groeten, %company_name%

Last updated