Gegevens importeren

Het is mogelijk om in eFactori lijsten van klanten, producten en leveranciers op te laden. Uploaden gaat eenvoudig via een csv-bestand.

Wat is een csv-bestand?

Een CSV-bestand (Comma Separated Values, door komma's gescheiden waarden) is een speciaal bestandstype dat je in een spreadsheetprogramma zoals Excel kan aanmaken of bewerken. Je kan je Excelbestand eenvoudig 'Opslaan als ... .csv' om er een csv-bestand van te maken. De waarden in een csv-bestand kunnen gescheiden worden door komma (,) of puntkomma (;).

Klanten en leveranciers

De werkwijze voor klanten en leveranciers is gelijkaardig. In deze sectie zal er enkel over 'klanten' gesproken worden, maar de stappen gelden ook voor 'leveranciers'.

Voorbeeld basis klantenlijst in Excel:

Bevat jouw klantenlijst bv. een kolom 'Naam' en 'Voornaam', dan moet je deze samenvoegen in je .csv-bestand vooraleer te importeren in eFactori.

Gegevens importeren

Om je csv-bestand op te laden in eFactori, ga je rechtsboven naar je e-mailadres.

 1. Kies daar 'Instellingen bedrijf'.

 2. Ga naar de tab 'Gegevens importeren'.

 3. Klik op de groene knop 'Gegevens importeren'.

Je komt nu terecht bij de eerste importstap.

 1. Upload je csv-bestand via 'Kies bestand'

 2. Duid aan om welk type gegevens het gaat: Klanten of Leveranciers

 3. Duid aan welk scheidingsteken in je csv-bestand gebruikt wordt. Standaard staat hier de puntkomma ingevuld. Je kan echter ook een komma gebruikt hebben, dan voer je hier het kommateken in

 4. Duid aan of de eerste rij van het bestand titels bevat of niet

 5. Klik 'Volgende'

Gegevens koppelen aan eFactori-velden

Als je bestand is geüpload moet je de kolommen uit jouw bestand, koppelen aan de velden in eFactori. Het koppelen van een veld is heel eenvoudig.

Klik je in eFactoribv. op de lijn naast het veld 'Naam', dan verschijnen alle lijnen uit jouw importbestand. Het is aan jou om in dit voorbeeld 'Kolom 0: Naam' aan te duiden als match voor het eFactori-veld 'Naam'. Voor het veld 'Postcode' duid je 'Kolom 3: Postcode' aan, enz. tot al je velden gekoppeld zijn.

Het gekoppelde resultaat kan er zo uitzien:

Klik op 'Volgende' om de import te starten. Dit proces kan enkele minuten duren. Na import zal je zien hoeveel klanten er zijn aangemaakt of geüpdatet.

Voorbeelddocument voor import

Je kan in eFactori je eigen csv-bestand opladen. De volgorde van de kolommen en hun benaming kan je daarbij ook zelf kiezen.

Het Exceldocument hieronder kan je downloaden om te bekijken welke informatievelden in eFactori beschikbaar zijn en in welke velden jouw klantinformatie kan terechtkomen.

Producten

De werkwijze voor het importeren van producten is gelijkaardig aan deze van klanten.

Voorbeeld basis productenlijst in Excel:

Gegevens importeren

Om je csv-bestand op te laden in eFactori, ga je rechtsboven naar je e-mailadres.

 1. Kies daar 'Instellingen bedrijf'.

 2. Ga naar de tab 'Gegevens importeren'.

 3. Klik op de groene knop 'Gegevens importeren'.

Je komt nu terecht bij de eerste importstap.

 1. Upload je csv-bestand via 'Kies bestand'

 2. Duid aan om welk type gegevens het gaat: Producten

 3. Duid aan welk scheidingsteken in je csv-bestand gebruikt wordt. Standaard staat hier de puntkomma ingevuld. Je kan echter ook een komma gebruikt hebben, dan voer je hier het kommateken in

 4. Geef eventueel een naam aan je import; standaard wordt de datum van huidige dag gebruikt. Je kan hier ook de naam van een nieuwe of bestaande productgroep ingeven (zie verder)

 5. Duid aan wel scheidingsteken er is gebruikt voor decimalen (bv. aankooprijs = 74,50 euro)

 6. Duid aan of de eerste rij van het bestand titels bevat of niet

 7. Klik 'Volgende'

Gegevens koppelen aan eFactori-velden

Als je bestand is geüpload moet je de kolommen uit jouw bestand, koppelen aan de velden in eFactori. Het koppelen van een veld is heel eenvoudig.

Klik je in eFactoribv. op de lijn naast het veld 'Basisnaam', dan verschijnen alle lijnen uit jouw importbestand. Het is aan jou om in dit voorbeeld 'Kolom 1: Omschrijving' aan te duiden als match voor het eFactori-veld 'Basisnaam'. Voor het veld 'Aankoopprijs' duid je 'Kolom 5: Aankoopprijs' aan, enz. tot al je velden gekoppeld zijn.

Het gekoppelde resultaat kan er zo uitzien:

Klik op 'Volgende' om de import te starten. Dit proces kan enkele minuten duren. Na import zal je zien hoeveel producten er zijn aangemaakt of geüpdatet.

Voorbeelddocument voor import

Je kan in eFactori je eigen csv-bestand opladen. De volgorde van de kolommen en hun benaming kan je daarbij ook zelf kiezen.

Het Exceldocument hieronder kan je downloaden om te bekijken welke informatievelden in eFactori beschikbaar zijn en in welke velden jouw productinformatie kan terechtkomen.

Geavanceerde functies

Een bestaande klant of product updaten

Het is in eFactori ook mogelijk om bestaande klanten of bestaande producten te updaten via de importfunctionaliteit. Om te weten welke werkwijze je volgt, moet je weten of je bij je initiële import een 'Uniek extern ID' importeerde, of niet.

Situatie 1: je hebt zelf een 'Uniek extern ID' geïmporteerd

Dit is het geval in het voorbeeld van de productenlijst. In onderstaande lijst heeft de klant zelf een productnummer toegekend ('SC00..').

Bij de import van dit bestand werd de kolom 'Productnummer' gekoppeld aan het eFactori-veld 'Volgnummer' maar ook aan eFactori-veld 'Uniek extern ID'. Deze producten zullen daardoor geen standaard eFactori-nummering krijgen, maar volgen de opmaak 'SC00 ...' zoals aangeleverd.

Als dit csv-bestand nu bijgewerkt wordt en opnieuw geïmporteerd wordt in eFactori, zal het 'Uniek extern ID' herkend worden. Informatie die gewijzigd is, zal overschreven worden voor het product dat gelinkt is aan dit ID.

Situatie 2: je hebt zelf geen 'Uniek extern ID' geïmporteerd

Dit is het geval in het voorbeeld van de klantenlijst. In onderstaande lijst heeft de klant zelf geen klantnummer toegekend.

Bij de import van dit bestand zal eFactori dus zélf een automatisch klantnummer toekennen. Als je dit csv-bestand zou updaten, weet eFactori niet aan welke klant welke lijn gekoppeld is. Vooraleer je dus een nieuw csv-bestand kan uploaden, moet je eerst je gegevens uit eFactori exporteren, inclusief het veld 'Uniek extern ID'. Hoe je je gegevens exporteert, lees je hier.

Dit geëxporteerde csv-bestand kan je aanpassen/updaten, om nadien opnieuw te importeren in eFactori. Als dit csv-bestand nu bijgewerkt wordt en opnieuw geïmporteerd wordt in eFactori, zal het 'Uniek extern ID' herkend worden. Informatie die gewijzigd is, zal overschreven worden voor de klant die gelinkt is aan dit ID.

Taal

Indien je gebruik maakt van de uitbreiding 'Anderstalige klanten' zal eFactori je de mogelijkheid geven om bij import vertalingen van velden mee op te nemen. Voorbeelden: een productomschrijving in NL, FR en EN, een bijkomende omschrijving in NL en IT, ... Een meertalige éénmalige import vermijdt veel manueel vertaalwerk.

Je voorziet dan in het aan te leveren csv-bestand bv. extra kolommen met de betreffende vertaling:

Productgroep

Een import van producten zal automatisch een nieuwe productgroep aanmaken, met daarin de producten die je hebt geïmporteerd. Dan kan er zo uitzien:

De naam van deze productgroep kan je aanpassen:

 • bij het importproces: wanneer er bij de eerste stap van de import gevraagd wordt naar een naam voor deze import, wordt standaard de importdatum ingevoerd. Je kan deze echter ook wijzigen naar de naam van je productgroep, bv. 'Onderdelen'.

 • door 'Bekijken' te klikken en nadien in het overzichtvenster van je productgroep via 'Bewerken' de naam van de Productgroep aan te passen.

Wil je een import maken van producten die tot nieuwe of bestaande productgroepen behoren, dan voorzien je in je csv-bestand een kolom met als naam 'Productgroep'. Als waardes kan je:

 • de naam gebruiken van een reeds bestaande productgroep, bv. 'Toestellen'. eFactori zal dan die bepaalde producten bij de import toevoegen aan de bestaande productgroep 'Toestellen'.

 • een nieuwe naam van een productgroep invoeren, bv. 'Onderdelen'. eFactori zal bij import de producten die in je csv-bestand tot die productgroep behoren, aanmaken en onderbrengen in de nieuwe productgroep 'Onderdelen'.

Leeggoed

Als je de applicatie 'Leeggoed' hebt geactiveerd, kan je in je te importeren csv-bestand ook een kolom opnemen met de leeggoedprijzen per product. Lees hier meer over leeggoed in eFactori.

Stockbeheer

Als je de applicatie 'Stockbeheer' hebt geactiveerd, kan je in je te importeren csv-bestand ook een kolom opnemen met de stockaantallen per product. Lees hier meer over stockbeheer in eFactori.

Staffelprijzen

Als je de applicatie 'Staffelprijzen' hebt geactiveerd en de nodige staffels hebt aangemaakt, kan je in je te importeren csv-bestand ook een kolom opnemen met de staffelprijzen. Lees hier meer over staffelprijzen in eFactori.

Last updated