Kan je de productwinstmarge invoeren om verkoopprijs automatisch te berekenen?

Dat is mogelijk. Die kan je aangeven in de app 'Aankopen'.

  1. Ga rechtsboven in eFactori naar je e-mailadres

  2. Kies 'Apps en koppelingen'

  3. Ga naar de app 'Aankopen' en klik op 'Configureren'.

  4. Er zal zich nu een nieuw venster openen. Vink de voorgestelde optie aan bij 'Berekeningsmethode prijs': "Prijs berekenen door een marge op de aankoopprijs te berekenen".

Wanneer je dan een product aanmaakt, kan je een winstmarge ingeven. Als je de aankoopprijs ingeeft, wordt de verkoopprijs op basis hiervan berekend. Als de importfunctie gebruikt zou worden, kan je een Excel formule gebruiken om dit uit te rekenen.

Ook op niveau van een productgroep kan je deze winstmarge gaan instellen. Bij het toevoegen van een nieuwe productgroep kan je een winstmarge toekennen die toegepast wordt op alle producten binnen deze groep.

Ook aan een bestaande productgroep kan je deze marge gaan toevoegen. Klik in een productgroep bovenaan op de gele knop 'Bewerken'. Een gelijkaardig venster als hierboven opent zich: je kan een winstmarge invoeren en 'Opslaan'.

Let op: deze toegevoegde winstmarge wordt niet retroactief op je producten toegepast. Enkel nieuwe producten die je binnen deze productgroep aanmaakt, zullen de winstmarge automatisch meekrijgen.

Last updated